เกี่ยวกับ

มีเรื่องราวมากมายที่กล่าวถึงคนต่างประเทศย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย แต่เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังต่างประเทศนั้นยังคงมีไม่มากนัก ผมจึงได้สัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานจากประเทศไทยไปอยู่ยังประเทศต่างๆทั่วโลก

เอาข้อมูลและคำแนะนำของผู้หญิงไทยและช่วยคนไทยที่อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรมที่แตกต่าง, ภาษา, การปรับ และอื่นๆ

สัมภาษณ์: ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือผู้ที่กำลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ

โปรดลงทะเบียนเพื่อรับThai Women Living Abroad ข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

There’s quite a bit of information  documented about the lives and opinions of foreigners that have made Thailand their home and it has always been of interest to me. However, I wanted to look at the other side of the coin and take a look at the opinions and lives of Thai women who have made the move from Thailand to live in other countries around the world.

This blog shares the stories of Thai women who have made the move from Thailand to live overseas. The Interviews up to this point have come from Italy, Bosnia and Herzegovina, England, France, America, Slovakia, Switzerland, Austria, Russia, Holland and Finland.

My fascination with the interviews comes from a combination of three sources; culture, personality and experiences. My objective, with the help of my guests, is to gain insights into essentially some of the cultural differences and their stories.

There will also be posts on useful and interesting links for Thai people living in or going to the various countries. These posts will be added to and updated over time.

Interview: Thai Women Living Abroad