วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในประเทศออสเตรีย

เขาทำงานเต็มที่ในเวลางาน และจะไม่ทำงานเลยในวันหยุด การทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดแห่งชาติก็ได้วันหยุดตอบแทนกลับมา อันนี้ก็ดีมากค่ะ Continue reading วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่คนไทยพบเจอในประเทศออสเตรีย